RRETH AKADEMISË

Më shumë

SHFLETO KURSET

Më shumë

RREGJISTROHU

Apliko online

MEDIA SOCIALE

Na ndiq

FORMAT E TRAJNIMIT

Një kurs i shkurtër është një mënyrë e shkëlqyeshme për të fituar më shpejt aftësitë që ju nevojiten.

CLASS
Në auditor
Trajnimi dhe kursi realizohet në klasë/auditor
PUNE
Në punë
Një kombinimi midis trajnimit/kursit dhe studimit në punë.
DISTANCE
Personalizuar
Personalizuar mbi nevojat tuaja duke ruajtur njëkohësisht standartet më të larta akademike.
ONLINE
Online
Mësimi, kursi dhe trajnimi në distancë është një mundësi për t'u marrë parasysh.

Profile dhe Sektore

GRUPI I SYNUAR

Akademia e Biznesit & Startup-eve targeton kategori të ndryshme individësh, duke filluar që nga sipërmarrësit e rinj dhe deri tek punonjësit e kompanive të ndryshme apo profesionistët e administratës publike. Në thelb, emëruesi i përbashkët i të gjitha kategorive të targetuara është vullneti për të mësuar aftësi të reja në fushën e biznesit, të cilat do të ndihmojnë secilin prej tyre të ecin të sigurtë në rrugën e karrierës

Sipërmarrësit e rinj

individët dhe grupet që kanë ide biznesi dhe duan t’i përkthejnë ato në plane konkrete, të implementueshme në të gjitha fazat e ciklit të jetës së biznesit.

Studentët dhe rinia

studentët dhe të rinjtë e sapo diplomuar të cilët kanë ambicie për sipërmarrje.

Profesionistët e lirë

profesionistët e lirë të fushave të ndryshme, vendas dhe të huaj, të cilët kanë interes të avancojnë me njohuritë e tyre në funksion të profesionit dhe ambicieve profesionale.

Bizneset e reja

sipërmarrjet e vogla dhe familjare të cilat kanë nevojë të formalizojnë dhe standartizojnë procedurat e
biznesit.

Të vetpunësuarit

individët e vetpunësuar të cilët duan ta riorientojnë veten në tregun e punës përmes përvetësimit të
njohurive dhe aftësive të reja profesionale.

SME

bizneset e vogla dhe të mesme të cilat duan të trajnojnë stafin e tyre në drejtimet kryesore të biznesit.

Kurset Më Të Kërkuara

[thim-courses limit=”6″ featured=”” order=”category” cat_id=”6594″ layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]

FINANCIMI

Përmes formave të ndryshme të financimit u mundësojmë pjesëmarrësve në trajnime të kenë mundësinë të zgjedhin masën, kohën dhe mënyrën më të përshtatshme për ta.

Pagesa menjëhershme
Pagesa menjëhershme
Me programe te ndryshme stimuluese dhe paketa reduktimesh
Pagesa me këste
Pagesa me këste
Per te lehtesuar dhe ndihmuar buxhetin tuaj dhe familjeve
Paguaj pasi të punësohesh
Paguaj pasi të punësohesh
Ne bashkepunim me kompani dhe institucione financiare
free
Kurse falas
Ne bashkepunim me partnere te ndryshem ne projekte e programe

PSE AKADEMIA E BIZNESIT & SIPËRMARRJES?

Ka shumë arsye se pse duhet të bëheni pjesë e Akademisë së Biznesit:

Trajtohen tematikat themelore të biznesit

sipas metodave më bashkëkohore të trajnimit

Mundësi e jashtëzakonshme për network midis sipërmarrësve

Rritje profesionale dhe mundësi

për avancim në karrierë

Përmirësimi i aftësive personale dhe profesionale

në fushën e sipërmarrjes, kreativitetit dhe inovacionit.

Mundësi e shkëlqyer për tu bërë lider i ndryshimit

në kompaninë ku ju punoni ose biznesin që do të themeloni në të ardhmen.

Praktikat dhe Stazhet

PUNËSIMI

Kërkesa e biznesit janë gjithnjë në rritje. Kjo për shkak të rritjes së konkurrencës dhe dinamizmit që karakterizon mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm të biznesit. Të gjendur në këto kushte, punëdhënësit janë të detyruar të rrisin kërkesat dhe pritshmëritë e
tyre ndaj stafit.

Më shumë >>

INDUSTRITË

Akademia e Biznesit ka në fokus punonjësit e biznesit dhe industrive të ndryshme, por jo vetëm. Profesionistët e lirë, punonjësit e sektorit publik, apo të sapodiplomuarit janë gjithashtu prioritet i akademisë tonë.Pavarësisht interesave të ndryshëm që mund të kenë përfaqësuesit e secilit sektor

Më shumë >>

Trajnime - Testime - Çertifikime per profesionet e rregulluara !

Kurset e ofruara

[thim-courses limit=”50″ featured=”” order=”latest” layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_auto_play=”2500″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]

INICIATIVA DHE PROJEKTE

Përmes iniciativave nga Universiteti Barleti, Institutet ose njësi të tjera të grupeve si dhe mbështetjes së donatorëve ne përpiqemi të mbështesim grupet e synuara në trajnimin koheziv.

TERMINALI BIZNESIT

Terminali i Biznesit është një strukturë fizike e organizuar në formën e një “one stop shop”-i që ofron zgjidhje të personalizuara për bizneset në të gjitha fazat e ciklit të tyre të jetës falë instrumentave si Business Support Center; The Gate: Soft Landing “Smart takeoff dhe Business Incubator “; Accelerator. Business Support Center ofron mbështetje dhe zgjidhje të personalizuara për klientët e saj duke garantuar që suporti i ofruar të ketë një impakt të matshëm në performancën dhe zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Risia që sjell Business Support Center është jo vetëm ofrimi i një game gjithëpërfshirëse shërbimesh për biznesin, por edhe angazhimi për të shërbyer si katalizator i rritjes dhe i zhvillimit të sipërmarrjeve

Më shumë

ERASMUS+

Triple City do të aplikojë në thirrjet e reja Erasmus+ dhe në concept-note paraprake parashikohen programe inkubimi të
cilat përfshijnë trajnime të ndryshme për pjesëmarrësit.

TRIPLE CITY KORCA

Triple City Korça është një apliikim në process i Triple City, i cili në thelb ka idenë e transferimit të modelit
Triple City në një rajon tjetër të Shqipërisë, por duke ruajtur logjikën e funksionaliteve kryesore.

AKADEMIA E STARTUPEVE

Akademia e Startupeve është një ndër 4 akademitë e aftësive profesionale të triple City, me fokus kryesor
trajnimin e të rinjve në fushën e sipërmarrjeve dixhitale. Trajnimet e kësaj akademie do të fillojnë me nocionet bazë të një ideje
biznesi dhe do të përshkallëzohen deri tek hapat konkret të pilotimit dhe implementimit të idese në projekt konkret.

[thim-courses limit=”50″ featured=”” order=”latest” layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_item_visible=”3″ slider_auto_play=”2500″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]