26 Shkurt

Socializim dhe kodim

Në kuadër të zbatimit të MOOC për Javën e Kodimit 2021, ne organizuam një grup studimi në Kukës, Shqipëri me katër mësues – tre që ndoqën takimet fizikisht dhe një …