26 Shkurt

Socializim dhe kodim

Në kuadër të zbatimit të MOOC për Javën e Kodimit 2021, ne organizuam një grup studimi në Kukës, Shqipëri me katër mësues – tre që ndoqën takimet fizikisht dhe një …

04 Shkurt

Qyteti ekologjik.

Projekt ide për një qytet të qëndrueshëm. ( Integrimi i edukimit STEAM) Lëvizja demografike e popullsisë po rritet vazhdimisht. Kjo e bën qe perqendrimi i popullsisë në zonat urbane, te …
04 Shkurt

Qyteti ekologjik.

Projekt ide për një qytet të qëndrueshëm. ( Integrimi i edukimit STEAM) Lëvizja demografike e popullsisë po rritet vazhdimisht. Kjo e bën qe perqendrimi i popullsisë në zonat urbane, te …
09 Tetor

Master në edukim

Momenti i duhur për të plotësuar formimin akademik në arsim dhe bërë investimin e duhur për tu promovuar në edukim. Master profesional i përshtatshëm për ata që kanë përfunduar studimet …