KONKURSI STEAM+ PËR TALENTET E REJA - FIER

Steam+ Albania dhe platforma Talenti pjesë e  Universitetit Barleti me iniciativë të Bashkisë FIER, zhvillon për herë të parë më datë 30 Mars 2024 konkursin më të madh dedikuar talentit dhe aftësive të të rinjve në Fier. Konkursi STEAM+ për talentet e reja” do të organizohet në orën 10:00 tek Sheshi para Godinës së Ish Universitetit të Fierit, dhe do të bëj bashkë të rinj talente nga të gjitha zonat e jugut të Shqipërisë. 

STEAM+ për talentet e reja” është konkurs i projekteve në Shkenca Natyre (Biologji, Kimi, Matematikë, Fizikë), Inxhinieri (Robotikë, Elektronikë, Mekatronikë, Elektrikë, Ndërtim) TIK (IT, Programim, Databaze), Arkitekturë-Design, Arte dhe Krijimtari të viteve të fundit i nxënësve dhe maturantëve nga shkollat e mesme të Shqipërisë së Jugut. 

Në këtë aktivitet marrin pjesë nxënës dhe maturantë me projekte të përfunduara, në proces përfundimi ose projekt ide interesante.

Aktiviteti përbën një pikëtakimi me vlerë për promovimin e talenteve të nxënësve dhe maturantëve, dhe mbështetjen e tyre për të zhvilluar aftësitë, njohuritë, prirjet dhe talentin jo vetëm në plan kombëtar, por edhe ndërkombëtar përmes filozofisë së STEAM+

“Konkursi STEAM+ për talentet e reja”, është i dyti i këtij lloji, pas Konkursit “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023(ACSF)”, organizuar në Tiranë.  

“Në aktivitet do të shpallen 6 projekte finaliste të cilët do të marrin pjesë tek konkursi final “NATIONAL STEAM FAIR 2023”. Po ashtu pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatën e pjesëmarrjes në këtë event.


+355 697063488
Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë