ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023 (ACSF)

Albanian Central STEAM Fair 2023 (ACSF)

Panairi ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023(ACSF) është panair i projekteve në Shkenca Natyre (Biologji, Kimi, Matematike, Fizike), Inxhinieri (Robotike, Elektronike,Mekatronike, Elektrike, Ndertim) TIK (IT, Programim, Databaze), Arkitekturë-Design, Arte dhe Krijimtari të viteve të fundit i nxënësve dhe maturantëve nga shkollat e mesme të Shqipërisë së Mesme pra të Qarkut të Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Kurbinit dhe Krujës.

Në këtë aktivitet mund të marrin pjesë nxënës dhe maturantë si me projekte të përfunduara, në proces përfundimi apo projekt ide interesante.

Nxënësit janë të ftuar të marrin pjesë bashkë me Drejtuesit e Shkollave, Mësuesit Mentor por edhe me shokë, prindër dhe të afërm.

Aktiviteti do të zhvillohet pranë Universitetit Barleti, Rr Frang Bardhi, Ura e Selitës Tiranë më 16 dhjetor 2023 ora 09.00

Në aktivitet do të shpallen 10 projekte finaliste nga 2 për secilën disiplinë të STEAM të cilët do të marrin pjesë tek konkursi final NATIONAL STEAM FAIR 2023. Po ashtu pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatën e pjesëmarrjes në këtë event.

Aktiviteti përbën një pikëtakim të rëndësishëm për promovimin e nxënësve dhe maturantëve talent dhe mbështetjen e tyre për të zhvilluar aftësitë, njohuritë, prirjet dhe talentin e tyre jo vetëm në plan kombëtar dhe por edhe ndërkombëtar përmes filozofisë së STEAM.


Për të marrë pjesë ju lutemi të regjistroheni në formularin e mëposhtëm:

APLIKO ONLINE

    Zgjidhni fushën e projektit

    Përshkrimi i shkurtër i projektit (Maksimum 3 paragraf)

    +355 697063488
    Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë