FËMIJË

Më shumë

NXËNËS

Më shumë

STUDENT

Më shumë

PROFESIONIST

Më shumë

LAJME DHE AKTIVITETE

Mbyllet me sukses ACSF, panairi më i madh dedikuar talentit të të rinjve

Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të...

Steam+ Albania pjesë e Universitetit Barleti është zyrtarisht pjesë e EU STEM COALITION

Steam+ Albania si programi dhe platforma kombëtare e STEAM&STEM...

Promovo talentin tënd në “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023”

Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të...

STEAM+ ALBANIA tanimë suportohet nga EU STEM COALITION si Program Kombëtar për Shqipërinë.

Universiteti Barleti në kuadër të Programit Kombëtar STEAM+ ALBANIA...

NATIONAL STEAM FAIR 2023

Universiteti Barleti në partneritet të ngushtë me Triple City...

Fituesit e STEAM Fair 2022 në Teknofest, Turqi

Fituesit e Tirana Steam Fair(TSF) dhe Albanian Science, Enginnering,...

Muaji i STEAM Gjimnazi “Kristaq Rama” Tiranë

Në kuadër të programit kombëtar STEAM ALBANIA mbështetur nga...

Prezantimi i Projekteve STEAM Gjimnazi “Sinan Tafaj” Tiranë

STEAM ALBANIA si program kombëtar mbështetur nga TRIPLE CITY,...

Programi STEAM+ ALBANIA

Kurrikula, trajnime, modele praktike të zbatuara, rritje kapacitetesh për të gjitha targetgrupet e STEAM, realizim orësh mësimore bazuar në STEAM, konkurse, kompeticione, fushata promovuese etj..

Qendra Kombëtare STEAM

(Steam Fab Lab+ Maker Space) mjedis fizik për suport për te gjitha kategorite e targetgrupet e STEAM si për shembull nxënës, student, mësues, shkolla, prindër, komunitet, profesionistë.

Platforma STEAM+ ALBANIA

si qendër burimore informacioni 360` për STEAM

KERKO SIPAS KATEGORIVE

Steam Albania ofron materiale mësimore për mësuesit STEM. Të gjitha materialet janë pa pagesë dhe mund të shkarkohen këtu.

1300
MËSUES PARTNER
996
NXËNËS TË REGJISTRUAR
684
SHKOLLA PARTNERE

ADERIMI ONLINE

  MANIFESTI
  Bashkohuni me ne duke nënshkruar Manifestin
  Lexo Manifestin

   MANIFESTI
   Bashkohuni me ne duke nënshkruar Manifestin
   Lexo Manifestin

    MANIFESTI
    Bashkohuni me ne duke nënshkruar Manifestin
    Lexo Manifestin

    MËSUES DHE AKADEMIA

    [thim-courses limit=”6″ featured=”” order=”category” cat_id=”6565″ layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]
    [thim-courses limit=”6″ featured=”” order=”category” cat_id=”6565″ layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]
    [thim-courses limit=”6″ featured=”” order=”category” cat_id=”6565″ layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]
    [thim-courses limit=”6″ featured=”” order=”category” cat_id=”6565″ layout=”slider” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″ slider_pagination=”true” slider_navigation=””]

    SHKOLLA STEAM

    Subjektet

    Administrator
    10 Shtator, 2019

    Coaching and Training

    Administrator
    6 Shtator, 2019

    Puna ne grup

    Administrator
    14 Gusht, 2020

    Standarde të familjes ISO 22000

    Administrator
    6 Shtator, 2019

    Rezyme

    Administrator
    26 Janar, 2021

    Menaxhimi i Ciklit të Projekteve

    Administrator
    14 Gusht, 2020

    Standardet të familjes ISO 14000

    Virtual Classroom

    STEAM Fab Lab

    STEAM Fab Lab është një punëtori e vogël prodhimi dixhitale bazuar mbi principet e inovacionit te hapur ku çdokush mund të projektojë, prototipojë shpejt dhe fabrikojë produktet dhe pajisjet e veta. Pajisjet Fab Lab përfshijnë prerës lazer, printera 3D, skanerë 3D, prerës vinyl, frezë CNC dhe pajisje fabrikimi elektronik. Fab Lab organizon kurse të ndryshme, punëtori dhe evente publike. Ne komunitetitn tone mirepresim nje rreth te gjere krijuesish nga fusha – profesione – mosha dhe interesa te ndryshem si prsh: krijues dhe novator, student dhe nxënës, akademik dhe mesues, teknologë dhe specialiste, studiues dhe novatorë, sipermarres dhe prodhues etj.

    Objektivi kryesor

    STEAM FabLab ofron një përzierje zgjidhjesh teknologjike unike për të stimuluar të mësuarit përmes ciklit inovativ të jetës duke përdorur mjete dhe teknika të reja të fabrikimit dixhital.

    Përkufizimi i kornizës STEAM: Shkenca dhe Teknologjia kuptohen si baza e asaj që ka bota për të ecur përpara, për t’u analizuar dhe zhvilluar përmes Inxhinierisë dhe Arteve, me njohuritë se gjithçka bazohet në elemente të Matematikës.

    STEAM Network: Due to a different education system compared to developed countries like USA and Western Europe, Albania suffers from lack of advance curricula focused on STEM subjects. This makes Albanian students less competitive in STEM subjects compared to their foreign peers. However, most of the Albanian students (80%) advised by EducationUSA office in Albania report being interested in pursuing education in applied science disciplines, such as Computer Science, Electrical Engineering, Applied Math, etc. Interestingly, when they fill the school application form related to advance courses, they tend to leave it blank because generally they haven’t had any specific curriculum to take. Despite the curricular reform undertaken in the recent decade by the MoES more needs to be done with respect to advancing STEM education in Albania.

    STEAM School: The STEM School project is focused on concrete action that lifts foundational skills in STEM learning areas, develops mathematical, scientific and technological literacy, and promotes the development of the 21st century skills of problem solving, critical analysis and creative thinking.

    VIRTUAL ACADEMY: A virtual classroom is an instrument used in STEM education for conducting live classroom like sessions over the internet. Virtual classroom systems can provide high levels of interaction for distance learning initiatives. This educational methodology utilized in STEM programs, reflects asynchronous group communications and collaborative approaches to education and training

    STEAM in community: Because learning happens everywhere, both inside and outside of formal school settings our program aims to establish collaborations with community school centers, science and research institutes, industry and business actors to bring high-quality STEM content and experiences to students from key local community stakeholders. The objective is that of advancing new approaches to the design and development of STEM learning opportunities for the youth and the public in informal environments. The program seeks provide multiple pathways for broadening access to and engagement in STEM learning experiences by means of intensified, school and community, public and private and key stakeholder collaboration.

    STEAM Fab Lab është një HAPESIRE ku ne ndajmë njohuritë dhe aftësitë. Është një vend për argëtim, si dhe për përpjekje akademike. Ne mbështesim stafin dhe studentët në të gjithë Universitetin, por gjithashtu mirëpresim anëtarët e publikut dhe Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM). Shumëllojshmëria e përdoruesve na ka lejuar të krijojmë një grup thelbësor specialistësh, me përvojë në shumë disiplina dhe aftësi për të ofruar udhëzime për një sërë projektesh.

    Në Fab Lab ne ofrojmë një grup të madh mjetesh, pajisjesh, softuerësh, praktikash – të përbashkëta sipas konceptit Fab Lab. Fab Lab ofron akses dhe mbështetje për pajisjet e mëposhtme: printerët 3D, skanerët 3D, prerëset me lazer, prerëset vinyl, makineritë e prerjes me precizion CNC, ruterin CNC, tavolinat e punës elektronike dhe softuerin e projektimit me burim të hapur.

    Fab Lab është i bazuar në një klasë, kështu që ka shumë hapësirë për të punuar. Si një Fab Lab akademik, ne jemi gjithmonë duke shtyrë kufijtë e asaj që makineritë dhe proceset tona mund të bëjnë. Fab Lab organizon kurse të ndryshme, ngjarje, seminare, projekte dhe aktivitete trajnimi që lidhen me fabrikimin dixhital. Akademia Fab është një përvojë mësimore me ritme të shpejta dhe praktike, ku studentët mësojnë prototipimin e shpejtë duke planifikuar dhe ekzekutuar një projekt të ri çdo javë, duke rezultuar në një portofol personal të arritjeve teknike.

    Ky është një program trajnimi 6-mujor që zhvillohet çdo vit nga janari deri në qershor. Ai mëson parimet dhe aplikimet e fabrikimit dixhital duke përdorur një qasje praktike për të përvetësuar një larmi aftësish si zhvillimi i uebit, menaxhimi i projekteve, dizajni me ndihmën e kompjuterit 2D dhe 3D, dizajni dhe prodhimi i elektronikës, printimi 3D, prerja me lazer, programimi i integruar. Në fund të programit studenti është i aftë të zotërojë të gjithë procesin e fabrikimit dixhital, duke e demonstruar këtë aftësi duke krijuar dhe paraqitur një prototip funksional që përfshin funksionalitete të ndryshme të mësuara gjatë trajnimit. I diplomuari i programit merr një diplomë STEAM FabLab Academy të dhënë nga Barleti Training and Testing Center.

    Fab Lab është një hapësirë prej 100 metrash katrorë në të cilën studentët mund të fitojnë përvojë me teknologjinë më të fundit, ndërsa zhvillojnë aftësi në kërkim, dizajn dhe zgjidhje kreative të problemeve. Hapësira jonë do të ofrojë mjete dhe mbështetje për njerëzit që të dizajnojnë, prototipojnë dhe testojnë idetë e tyre duke përdorur teknologji të teknologjisë së lartë dhe mjete të teknologjisë së ulët. Qëllimi i programit tonë është të transformojë arsimin dhe të ekspozojë anëtarët e komunitetit lokal dhe studentët e çdo niveli ndaj përvojës së jetësimit të ideve të tyre. Pajisjet e ofruara në Fab Lab përfshijnë një prerës lazer, makineri bluarjeje CNC desktop, skanerë 3D dhe dy lloje të ndryshme printerësh 3D. Ne gjithashtu kemi një zonë pritjeje për zhvillimin e ideve, stuhi mendimesh dhe konsultime. Pajisjet dhe hapësira në Fab Lab janë të hapura për përdorim nga studentët, mësuesit, klasat dhe komuniteti.

    Aktualisht kemi në dispozicion pajisjet standarde të kërkuara nga FabFoundation për të krijuar një FabLab, të tilla si:

    • Printer 3D FDM
    • Rrobotike dhe Elektronike
    • Gdhendes Tavoline
    • Printer 3D SLA
    • Prerës vinyl
    • Prerës me laser
    • Komplete të pajtueshme me Arduino
    • Plotter
    • Kodim
    • CAD dhe Skanim 3D

    Për të përdorur me sukses STEAM FabLab, propozohen këto hapa me sens të përbashkët:

    • Vendosni se çfarë dëshironi: për shembull, të ktheni në realitet çdo gjë nga projekti juaj universitar ose bazuar në idenë tuaj; për të marrë një ndihmë me pajisjet/softuerin e ofruar në FabLab; për të mësuar se si të përdorni një makinë dhe kështu me radhë.
    • Kontaktoni një nga anëtarët e stafit tonë, qoftë me e-mail ose personalisht në ndërtesën e FabLab
    • Bini dakord për një kohë të përshtatshme për të dyja palët dhe jini të saktë me kërkesat/pritjet tuaja
    • Siguroni lëndën e parë për rastin tuaj – ne mund t’ju ndihmojmë kur lidhemi me një nga makinat, për shembull se cili material i certifikuar mund të përdoret në secilën prej tyre
    • Jini në kohë dhe përgatituni për zhgënjimin e dështimeve dhe gëzimin e arritjeve të vogla – mbani mend se krijimi dhe krijimi i prototipit është një proces SHUMË përsëritës, me shumë dështime, prova dhe gabime. Mos ejani në minutën e fundit duke pritur një printim magjik 3D, nuk do të ndodhë.

    RESOURCE CENTER

    FORUMI STEAM

    MBËSHTETUR NGA