04 Shkurt

Qyteti ekologjik.

Projekt ide për një qytet të qëndrueshëm. ( Integrimi i edukimit STEAM) Lëvizja demografike e popullsisë po rritet vazhdimisht. Kjo e bën qe perqendrimi i popullsisë në zonat urbane, te …
04 Shkurt

Qyteti ekologjik.

Projekt ide për një qytet të qëndrueshëm. ( Integrimi i edukimit STEAM) Lëvizja demografike e popullsisë po rritet vazhdimisht. Kjo e bën qe perqendrimi i popullsisë në zonat urbane, te …
18 Janar

Ndryshmet klimatike dhe Kodimi

Hapësira e mësimit: klasë, shkolla “Zhani Ciko” Mosha e nxënësve: 16 Autor: Erviola Konomi  Aftësitë dhe kompetencat: Reflektim lidhur me bujqësinë, industritë rurale, burimet natyrore, ndikimin e njeriut në sistemet …

12 Janar

Ndryshmet klimatike dhe Kodimi

Hapësira e mësimit: Klasë. Aftësitë dhe kompetencat: Nxitini studentët që të reflektojnë lidhur me bujqësinë, industritë rurale,burimet natyrore, ndikimin e njeriut në sistemet natyrore dhe ndryshimin global të klimës. Ndihmojini …